Uvjeti korištenja

LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR ZELINA

Kontakt podaci:

Sve informacije vezane uz volontiranje i rad volonterskog centra možete dobiti u Lokalnom volonterskom centru u Svetom Ivanu Zelini

kontaktom na br. tel.: 01/2060-462, 099/301-3930 ili

e-mail: volonterskicentarzelina@gmail.com

adresa: Petra Preradovića 3, 10380 Sveti Ivan Zelina

Radno vrijeme: od 8 do 14 sati, uz prethodnu najavu

Opći uvjeti korištenja usluge „LVC Zelina“

Naziv: LVC Zelina

Adresa: Petra Preradovića 3, 10380 Sveti Ivan Zelina

OIB: 74744681525 (Udruga Srce)

Opće odredbe

Lokalni volonterski centar Zelina pruža online uslugu na World Wide Web mreži (Internetu) putem svojih Internet stranica na domeni lvc.zelina.hr (https://lvc.zelina.hr) te putem LVC Zelina mobilne aplikacije (oboje zajedno dalje u tekstu: "LVC Zelina usluga") dostupne za Android i iOS mobilne uređaje.

Ovi Opći uvjeti korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti“) propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike (dalje u tekstu: "Korisnici" ili "Korisnik"). Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije za LVC Zelina mobilnu aplikaciju Korisnici iskazuju da se slažu s ovim Uvjetima te pristaju na korištenje mobilne aplikacije LVC Zelina u skladu s njima. Pravo Korištenja mobilne aplikacije LVC Zelina osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik se slaže i prihvaća da pristup mobilnoj aplikaciji LVC Zelina ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen kako zbog rutinskog održavanja LVC Zelina Internet stranica tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran LVC Zelina.

Korisnik može svoje upite, komentare, prigovore i reklamacije poslati pismeno (poštom ili e-mailom), a LVC Zelina će poslati pismeni odgovor (poštom ili e-mailom) u zakonskom roku.

Prihvaćanje Uvjeta

Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije na mobilnu aplikaciju LVC Zelina, Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Uvjetima, kao i svim ostalim pravilima i uvjetima korištenja LVC Zelina usluge.

Ako se Korisnik ne slaže s navedenim Uvjetima ili ako ima manje od 16 godina, upućuje se istog da preuzme Suglasnost za roditelje te potpisanu i fotografiranu pošalje kako bi koristio LVC Zelina uslugu.

Promjene Uvjeta

LVC Zelina zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta te takve promjene stupaju na snagu danom objave na LVC Zelina Internet stranicama.

Stoga se savjetuje Korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavkom korištenja LVC Zelina usluge ili nastavkom korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja i nakon objave novih promijenjenih Uvjeta, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

LVC Zelina zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, što uključuje i LVC Zelina uslugu odnosno bilo koji njezin dio, LVC Zelina Internet stranice, LVC Zelina mobilnu aplikaciju ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje LVC Zelina usluge.

LVC Zelina ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja LVC Zelina Internet stranica i mobilne aplikacije LVC Zelina kako bi osigurao poštivanje ovih Uvjeta i pozitivnih zakonskih propisa.

Odgovornost

Korisnik LVC Zelina uslugu koristi isključivo na svoju osobnu odgovornost.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole LVC-a Zelina te prihvaća da LVC Zelina nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Ni u kojem slučaju LVC Zelina neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja LVC Zelina usluge, kao i za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja LVC Zelina usluge.

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje LVC Zelina usluge te sve sa tim povezane troškove. Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

Uz prethodno navedene uvjete, LVC Zelina neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na LVC Zelina Internet stranicama ili LVC Zelina mobilnoj aplikaciji, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do Korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Korisnici ne smiju putem LVC Zelina usluge objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja LVC Zelina, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Korisnik ne smije koristiti LVC Zelina uslugu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe.

Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj LVC Zelina usluge.

Autorska prava

LVC Zelina Internet stranice i LVC Zelina mobilna aplikacija privatno su vlasništvo LVC Zelina. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem LVC Zelina usluge mora biti u skladu s ovim Uvjetima.

Povezivanje na LVC Zelina sustav i njegovo korištenje, što uključuje korištenje računalnih resursa na kojima se LVC Zelina sustav izvodi, mimo LVC Zelina Internet stranica i LVC Zelina mobilne aplikacije bez izričitog pismenog odobrenja LVC Zelina je strogo zabranjeno. U svrhu ostvarivanja povezivanja s LVC Zelina sustavom obratite se LVC Zelina radi daljnjih informacija.

Svi materijali koji se nalaze na LVC Zelina sustavu, LVC Zelina Internet stranicama i LVC Zelina mobilnoj aplikaciji ekskluzivno su pravo LVC Zelina ili se koriste uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili mijenjanje na drugi način LVC Zelina sustava, LVC Zelina Internet stranica i/ili LVC Zelina mobilne aplikacije bez izričitog odobrenja LVC Zelina strogo je zabranjeno!

Kršenje ovih Uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Zabrana neovlaštenog raspolaganja

Zabranjuje se trećim osobama da bez izričitog pisanog ovlaštenja LVC Zelina neovlašteno koriste programska rješenja LVC Zelina na način da:

posreduju u pružanju LVC Zelina usluge putem svojih programskih rješenja za krajnje korisnike kao i ugradnja u pružanje LVC Zelina usluge svojim LVC Zelina poslovnim računom i svojom naknadom (ili na neki drugi način),

razvijaju i distribuiraju vlastita programska rješenja za krajnje korisnike koja se povezuju na LVC Zelina sustav (pa i bez posredovanja te korištenja LVC Zelina poslovnog računa i naknade treće strane),

neovlašteno pristupaju i koriste LVC Zelina sustav (računalne resurse) u svrhu otkrivanja načina rada sustava i razvitka vlastitih programskih rješenja,

razvijaju sučelja prema LVC Zelina kao npr. povezivanje programskih rješenja za krajnje korisnike sa sučeljem treće strane i potom povezivanje sa LVC Zelina sustavom i slično.

stavljaju u promet ili posjeduju računalni program znajući ili imajući razloga vjerovati da time povređuju pravo LVC Zelina.

Zabranjuje se trećim osobama stavljanje u promet ili posjedovanje u komercijalne svrhe bilo kojeg sredstva čija je jedina namjena olakšati neovlašteno uklanjanje ili osujećivanje rada tehničkog uređaja koji služi za zaštitu računalnog programa.

Postupanje suprotno naprijed navedenom rezultirat će podnošenjem odgovarajućih kaznenih prijava te sudskim postupcima sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te Direktivi Europskog parlamenta i vijeća o pravnoj zaštiti računalnih programa.

Registracija Korisnika - Korisnički račun

Za korištenje LVC Zelina usluge putem LVC Zelina mobilne aplikacije Korisnik se mora prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte i lozinke (zaporke) koje će navesti u postupku registracije Korisnika. Za korištenje LVC Zelina usluge putem LVC Zelina mobilne aplikacije, uz gore navedenu prijavu moguća je i prijava u sustav kao „volonter“ i kao „organizator volontiranja“.

U postupku registracije Korisnika i otvaranja Korisničkog računa LVC Zelina će od Korisnika prikupljati određene osobne podatke koji podliježu zaštiti osobnih podataka Korisnika. Označavanjem potvrdnog polja kvačicom prilikom registracije za LVC Zelina mobilnu aplikaciju, Korisnik daje privolu za korištenje osobnih podataka u svrhu pružanja LVC Zelina usluge. Korisnik je obvezan u postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila navesti točne, potpune i važeće podatke. U postupku registracije nije dopušteno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, te podataka koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe. U slučaju kršenja ovih pravila LVC Zelina ima pravo deaktivirati ili izbrisati Korisnički račun.

Aktivacijom korisničkog računa Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem u LVC Zelina mobilnoj aplikaciji.

LVC Zelina zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja Korisničkog računa za koje je Korisnik registriran bez da Korisniku navodi razlog ukidanja ili uskraćivanja korištenja Korisničkog računa.

Prijava Korisnika kao „volonter“ i kao „organizator volontiranja“

Korisnik koji LVC Zelina usluzi pristupa putem LVC Zelina mobilne aplikacije u sustav se može prijaviti kao „volonter“ i kao „organizator volontiranja“. Ako se Korisnik u sustav prijavljuje kao volonter, prikazat će mu se oglasi za volontiranja, poruke i obavijesti, kao i pregled svih volontiranja. Ako se pak prijavljuje kao organizator volontiranja vidjet će pregled svih volontera, moći će kreirati oglase za volontere, kao i slati obavijesti volonterima. LVC Zelina ne odgovara za nikakvu štetu koja može nastati gubitkom mobilnog uređaja, uključujući, no ne ograničavajući se na štetu nastalu gubitkom eventualnih novčanih sredstava na računu Korisnika prijavljenog kao volonter ili organizator volontiranja.

Zaštita osobnih podataka i sigurnost

LVC Zelina se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke Korisnika. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, datum rođenja i sl.). LVC Zelina se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka Korisnika na način da prikuplja samo osnovne podatke o Korisniku, a koji su nužni za ispunjenje obveza. Svi osobni podaci Korisnika strogo se čuvaju i transferirani su protokolom te zbog toga ne mogu biti iskorišteni od strane trećih osoba.

LVC Zelina neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke Korisnika trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. adresa e-pošte) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan evidentirati promijenjene osobne podatke u LVC Zelina mobilnoj aplikaciji. U slučaju da Korisnik nije evidentirao promijenjene osobne podatke u LVC Zelina mobilnoj aplikaciji, LVC Zelina ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu komunikacije.

Cookies ("kolačići") su informacije pohranjene na računalu Korisnika koje služe boljoj funkcionalnosti LVC Zelina Internet stranice. U standardnoj postavci, računalo Korisnika prihvaća cookiese, a ako ih Korisnik želi isključiti, ima i tu mogućnost. LVC Zelina se ne služi cookiesima za pohranu osobnih podataka, stoga je privatnost Korisnika zagarantirana.

Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na LVC Zelina Internet stranicu i LVC Zelina mobilnu aplikaciju.

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »